Välkommen!

Effekt är en sammanslutning av feministiska filmare och filmarbetare som jobbar för att främja en feministisk utveckling inom och utanför filmbranschen. Träffarna hålls i Göteborg en gång i månaden då vi utbyter tankar, ideér, erfaraneheter och diskuterar film. Vi arrangerar filmvisningar, hjälper varandra i produktion och annat gott, men grundtanken är att få ett politiskt och konstnärligt utbyte i ett och samma sammanhang.

Feminism enligt Effekt

Kvinnor är generellt sett underordnade män. Alltså, det finns en könsmaktsordning. Detta förhållande är något som ska förändras. Att som person och grupp medverka till att förändra detta är en förutsättning. Kön är en social konstruktion.

Vi riktar oss till

Den som är medveten om att det finns en könsmaktsordning och som filmar för att förändra detta. Den som redan har erfarenhet i film, kanske gått folkhögskola eller annan medieutbildning. Den som avser att arbeta med film i framtiden, professionellt eller på fritiden. Det viktigaste är att du brinner för samtal om film och feminism. Effekt är inte en könsseparatistisk, religiös eller partipolitiskt bunden organisation.

 

  • Effekts Blogg!
  • 17/06/2012
  • Nu har vi en blogg också! ... Den heter *WTFblogg *[http://wtfblogg.effektfilm.org/]och där kommer du att hitta mycket om vad Effekt håller på med...Read more >>